Are Audience Finder surveys bilingual?

Yes. Our standard Audience Finder survey for Wales is available in both Welsh and English versions, along with any questions from our Premium Questions list.

There are no extra charges to organisations wishing to use the free Audience Finder survey bilingually, with up to five additional questions from our premium question list.

For organisations wishing to create their own bespoke questions, we can provide a Welsh translation for a small additional cost.

You can find out more about Audience Finder surveys here, and our Digital Audience survey here.


A yw arolygon Audience Finder yn ddwyieithog?

Ydyn. Mae ein harolwg Audience Finder safonol i Gymru ar gael ar ffurf fersiynau Cymraeg a Saesneg, ynghyd ag unrhyw gwestiynau o’n rhestr o gwestiynau premiwm.

Yn ogystal, mae ein Harolwg Cynulleidfaoedd Digidol newydd hefyd ar gael yn y Gymraeg a Saesneg.

Ni chodir unrhyw dâl ychwanegol i sefydliadau sy’n dymuno cynnal arolygon yn ddwyieithog.

Gofynnwn fod sefydliadau sy’n dymuno derbyn fersiwn Gymraeg o’r arolwg er mwyn cynnal arolwg o’u cynulleidfaoedd yn gwneud cais am hynny wrth gwblhau’r ffurflen gais arolwg.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am arolygon Audience Finder yma ac am ein Harolwg Cynulleidfaoedd Digidol yma.