Beth yw'r gofynion adrodd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru?

Yn 2019, penodwyd The Audience Agency gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gyflwyno’r rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru newydd.

MaeAudience Finder, a’i chwaer-offeryn Show Stats yn darparu pecyn o fewnwelediadau a dadansoddiadau i gefnogi’ch gwaith o gynllunio, datblygu cynulleidfaoedd ac eirioli, yn seiliedig ar y set ddata ddiwylliannol fwyaf o’i math. Dadansoddwch a meincnodwch eich data tocynnau ac arolwg eich hun yn erbyn eich poblogaeth leol a gweld sut mae’ch cynulleidfaoedd yn cymharu â sefydliadau eraill yn eich sector.

*“Ni fydd y gwasanaeth newydd hwn o fudd i’n sefydliadau portffolio yn unig ond hefyd i’r sector celfyddydau ehangach yng Nghymru.”
Chris Batsford, Cyngor Celfyddydau Cymru

Er nad oes unrhyw ofynion adrodd ar gyfer Audience Finder ar hyn o bryd o safbwynt gofynion Cyngor Celfyddydau Cymru, mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n annog pob sefydliad yn y sector, yn benodol, i fanteisio ar raglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru drwy ymgofrestru nawr, ni waeth beth yw ei statws o safbwynt cyllid.

Sut y gallaf ymgofrestru â rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru?

Am fwy o wybodaeth am raglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru, a sut y gallwch ymgofrestru, ewch i audiencefinder.wales neu gofynnwch am drefnu sesiwn gynefino un wrth un am ddim gydag aelod o dîm The Audience Agency.