How can I access Welsh language support and newsletters?

You can access support in Welsh via our online helpdesk.

All Welsh language support requests via our Helpdesk will be responded to in Welsh language and we can keep a record of your language preferences for future correspondence.

Our support team are available 10am – 6pm, Monday – Friday.

In addition, you can sign up to receive our newsletters in Welsh by selecting your preferences here.


Sut y gallaf gael mynediad i gymorth a chylchlythyrau yn y Gymraeg?

Gallwch gael mynediad i gymorth yn y Gymraeg drwy ein desg gymorth ar-lein.

Bydd pob cais am gymorth yn y Gymraeg drwy ein desg gymorth yn derbyn ymateb yn y Gymraeg, a gallwn gadw cofnod o’ch iaith ddewisol ar gyfer gohebiaeth yn y dyfodol.

Mae ein tîm cymorth ar gael rhwng 10am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Yn ogystal, gallwch ymgofrestru er mwyn derbyn ein cylchlythyrau yn y Gymraeg drwy ddethol eich dewisiadau yma.