My organisation is not an APW member - is the program still free?

Yes. The Audience Finder Data Tools are free to all data contributing organisations in Wales, regardless of their funding status or relationship with Arts Council of Wales.

Find out how to get started here.


Nid yw fy sefydliad yn aelod o Bortffolio Celfyddydau Cymru – a yw Audience Finder yn dal i fod ar gael am ddim i ni?

Ydy. Mae Audience Finder ar gael yn rhad ac am ddim i bob sefydliad sy’n cyfrannu data ni waeth beth yw ei statws o safbwynt cyllid neu ei gydberthynas â Chyngor Celfyddydau Cymru.

Gallwch ddarganfod sut i ddechrau yma.