Nid yw fy sefydliad yn aelod o Bortffolio Celfyddydau Cymru – a yw Audience Finder yn dal i fod ar gael am ddim i ni?

Ydy. Mae Audience Finder ar gael yn rhad ac am ddim i bob sefydliad sy’n cyfrannu data ni waeth beth yw ei statws o safbwynt cyllid neu ei gydberthynas â Chyngor Celfyddydau Cymru.

Gallwch ddarganfod sut i ddechrau yma.