Pa systemau tocynnau y mae Audience Finder yn eu cefnogi?

Mae Audience Finder yn cefnogi echdynnu data awtomatig gan y mwyafrif o’r prif systemau tocynnau ar hyn o bryd, ac rydym yn gobeithio ychwanegu mwy yn y dyfodol.

Mae’r systemau a gefnogir yn cynnwys:

 • Spektrix
 • Tessitura
 • Enta
 • PatronBase
 • ProVenue Databox
 • SeatGeek (SRO4)*
 • Ticketsolve
 • Monad

*Mae SeatGeek yn system sydd wedi ei chefnogi’n rhannol dros dro o ganlyniad i broblem dechnegol barhaus yr ydym yn ceisio ei datrys gyda’r sefydliad a’n partneriaid technegol.

Gallwn ddarparu datrysiad lled-awtomatig i’r sefydliadau sy’n defnyddio systemau eraill, ar yr amod bod y rhain yn casglu’r holl ddata angenrheidiol sy’n ofynnol ar gyfer dadansoddiad gan Audience Finder.Dyma ychydig enghreifftiau o’r systemau ychwanegol y gallwn eu cefnogi yn defnyddio’r dull hwn:

 • AudienceView
 • ProVenue Max
 • Savoy Systems: Oscar
 • TicketSource

Yn anffodus, ni allwn gefnogi defnyddwyr Eventbrite gan ein bod wedi sylwi nad yw’r meysydd data sy’n ofynnol i Audience Finder yn cael eu dal a’u cadw gan y system fel rheol.

Gallwn hefyd ddarparu datrysiad ffeiliau llaw i sefydliadau sy’n defnyddio system docynnau nad yw’n cael ei chefnogi gan Audience Finder eto. Darllenwch ein herthygl Knowledge Base i ganfod a fyddai hynny’n addas ar gyfer eich sefydliad.