Welcome to the The Audience Agency Community’s Wales group

A place for the people behind Wales’ arts and culture sector to connect with one another.

If you’re curious about audiences in Wales, want feedback or advice from colleagues in the sector, or need to share job vacancies or event previews with arts professionals nearby, this is the place to do it.

Help this community grow! You asked for it and we created it. The Audience Agency Community is a brand new resource for the sector – share it with your colleagues and contacts to help it be the best it can be.


Lle i’r bobl y tu ôl i sector celfyddydau a diwylliant Cymru gysylltu â’i gilydd.

Os ydych chi’n chwilfrydig am gynulleidfaoedd yng Nghymru, eisiau adborth neu gyngor gan gydweithwyr yn y sector, neu eisiau rhannu swyddi gwag neu ragolygon digwyddiadau gyda gweithwyr proffesiynol y celfyddydau gerllaw, dyma’r lle i wneud hynny.

Helpwch y gymuned hon i dyfu!
Fe wnaethoch chi ofyn amdano, felly fe wnaethom ei greu. Mae Cymuned The Audience Agency yn adnodd newydd sbon i’r sector – rhannwch ef gyda’ch cydweithwyr a’ch cysylltiadau i’w helpu i fod y gorau y gall fod.

1 Like