Which ticketing systems do the Audience Finder Data Tools support?

The Audience Finder Data Tools currently support automated data extraction from most major ticketing systems, and we plan to add more in the future.

The supported systems include:

 • Art Tickets
 • Enta
 • Monad
 • PatronBase
 • SeatGeek (SRO4)
 • Spektrix
 • Tessitura
 • Ticketsolve

We can provide a semi-automated solution for organisations who use other systems, providing these collect all necessary data required for Audience Finder analysis. Examples of some additional systems we can support using this method include:

 • Audience View
 • ProVenue Max
 • ProVenue Databox
 • Savoy Systems: Oscar
 • TicketSource

Unfortunately, we are unable to support users of Eventbrite, as the required data fields for Audience Finder are not normally captured and stored by the system.

We can also provide a Manual Files solution for organisations using a ticketing system that is not yet supported by Audience Finder. To find out whether this would be suitable for your organisation, read our guidance here.


Pa systemau tocynnau y mae Audience Finder yn eu cefnogi?

Mae Audience Finder yn cefnogi echdynnu data awtomatig gan y mwyafrif o’r prif systemau tocynnau ar hyn o bryd, ac rydym yn gobeithio ychwanegu mwy yn y dyfodol.

Mae’r systemau a gefnogir yn cynnwys:

 • Art Tickets
 • Spektrix
 • Tessitura
 • Enta
 • PatronBase
 • SeatGeek (SRO4)
 • Ticketsolve
 • Monad

Gallwn ddarparu datrysiad lled-awtomatig i’r sefydliadau sy’n defnyddio systemau eraill, ar yr amod bod y rhain yn casglu’r holl ddata angenrheidiol sy’n ofynnol ar gyfer dadansoddiad gan Audience Finder.Dyma ychydig enghreifftiau o’r systemau ychwanegol y gallwn eu cefnogi yn defnyddio’r dull hwn:

 • AudienceView
 • ProVenue Max
 • ProVenue Databox
 • Savoy Systems: Oscar
 • TicketSource

Yn anffodus, ni allwn gefnogi defnyddwyr Eventbrite gan ein bod wedi sylwi nad yw’r meysydd data sy’n ofynnol i Audience Finder yn cael eu dal a’u cadw gan y system fel rheol.

Gallwn hefyd ddarparu datrysiad ffeiliau llaw i sefydliadau sy’n defnyddio system docynnau nad yw’n cael ei chefnogi gan Audience Finder eto. Darllenwch ein herthygl Knowledge Base i ganfod a fyddai hynny’n addas ar gyfer eich sefydliad.